Onsdag d. 29.9. kl. 19.00 afholder Gjellerup Sdr. S.G. & I generalforsamling –

Der vil være spisning kl. 18.00 – tilmelding til dette til Susanne – fruergaard70@gmail.com – senest d. 22.9.2021

Dagsorden iht. vedtægterne;

Valg af dirigent

Formanden og udvalgene aflægger beretning

Regnskabet aflægges

Behandling af indkomne forslag;

Indkomne forslag fra sidste års generalforsamling ændring i vedtægterne;

Under punkt 2 ændres til;

“Foreningen er en kreds af DGI Midtjylland og DGI Midtjylland Skydning og der igennem medlem af DGI” – Således, at DDS Midt forsvinder

Valg af formand/næstformand;

På valg er Gitte Poulsen, som ikke ønsker genvalg – i stedet forslås Kristian Agergaard Carlsen

Suppleanter, der er på valg og gerne vil vælges; Line Christensen og Sussie Rasmussen

Valg af kasserer;

Gitte Engberg er på valg og genopstiller gerne

Valg af udvalgsmedlemmer til de forskellige udvalg;

Skydning;

Kim Højbjerg Larsen og Michael Kofoed Schou er på valg og genopstiller gerne.

Steven Vestergaard Mathiasen er på valg som suppleant og genopstiller gerne

Gymnastik;

Lillian Højer og Linda Sørensen er på valg og genopstiller gerne.

Suppleanter; Pia Tonsberg Jørgensen, Marianne Petersen og Mette Bjørn er på valg og genopstiller gerne

Svømning;

Marie Louise Munk Schmidt udtræder af udvalget og Christina Rungwald træder ind på Marie Louises plads – Christina er ikke på valg i år

Helle Vesterbæk Andersen er på valg i år og ønsker ikke genvalg

Mads Christensen er trådt ind i stedet for Kennet Elmholt og Mads er på valg og genopstiller gerne

Valg af revisor

Ole Søndergaard er på valg og genopstiller gerne.

Eventuelt