Kære alle medlemmer i Gjellerup Sdr. S.G. & I, 

Foreningen afholder generalforsamling onsdag d. 20. september kl. 19.00 i Hammerum-Gjellerup Hall´n. 

Dagsorden iht. vedtægterne

Vi håber, du har lyst til at kigge forbi. 

Der vil være spisning kl. 18.00 – tilmelding til formand Line Christensen senest d. 11. september på line@gjellerupsdr.dk 

Vi glæder os til at se jer. 

De bedste hilsner fra 

Gjellerup Sdr. S.G. & I