d. 16.9.2020

og følgende er valgt ind i udvalgene;

Skydning; Erik Paarup, Michael Kofoed Schou og Kim Højbjerg Larsen – suppleant Steven Vestergaard Mathiasen

Gymnastik; Tina Bang, Linda Sørensen og Lillian Højer Nielsen – suppleant Pia Tonsberg Jørgensen, Marianne Petersen og Mette Bjørn

Svømning; Maria Louise Munk Schmidt, Christina Rungwald og Kennet Elmholt – suppleant Helle Vesterbæk Andersen

Vision; Gitte Poulsen, Kristian Agergaard-Carlsen og Susanne F. Pedersen – suppleant Mette Balle Olesen

Hovedkasserer; Gitte Engberg

Revisor; Ole Søndergaard og Henning Neldeberg Jager

I alle udvalg arbejder suppleanterne på samme vilkår som udvalgsmedlemmerne og deltager i alle møder og opgaver.